Etas d.o.o

Oprema za naftne derivate i plin

Mobilne naftne pumpe od 1000 do 2000 litara

Mobilne naftne pumpe od 5000 do 25000 litara

Mobilne naftne pumpe sa agregatima i informatičkom opremom

Metalne montažne konstrukcije

MONTAŽNO-TRAJNO

EKOLOŠKO-BRZA MONTAŽA

JEFTINO-RECIKLAŽNO

Cisterne raznih namena

Ležeći rezervoari od čelika za ukopavanje u zemlju prema DIN 6608

Ležeći rezervoari od čelika za nadzemnu ugradnju prema DIN 6616

Stojeći rezervoari od čelika jednoplašni i dvoplašni prema DIN 6618

 POŠTOVANI KUPCI I POSLOVNI PARTNERI KOMPANIJE ETAS D.O.O.

  ETAS d.o.o. sa sedištem u Čajetini je osnovano 2013. godine sa ciljem zaštite životne sredine. Neki od najvažnijih oblika zaštite su upravljanje otpadom, tj. njegova reciklaža, prečišćavanje otpadnih voda, skladištenje i transport opasnih materija, skladištenje nafte i naftnih derivata. U firmi klijentima nudimo kompletnu uslugu, od tehničkog savetovanja i izbora optimalnog sistema, do isporuke. Težimo ka tome da ponudimo najviše za uloženi novac.

            ETAS d.o.o je ovlašćeni zastupnik poznate hrvatske firme Tehnix.

 O kompaniji Tehnix:

 Poslovna strategija razvoja proizvoda u eko industriji osigurala je stalni rast kompanije. Danas predstavljaju vodeću kompaniju u projektovanju i razvoju proizvoda i tehnologije u eko industriji. Kompanija Tehnix ima preko 40 vlastitih patenata i 300 vlastitih proizvoda i tehnologija u području zaštite okoline i upravljanja otpadom i ekološkim procesima širom sveta.
Za svoj uspešan razvoj i unapređ­enje ekologije dobitnici su mnogih domaćih i svetskih priznanja. Zadovoljstvo kupaca, trajna funkcionalnost proizvoda i postrojenja, kao i konkurentnost glavne su vrednosti kompanije. Za doprinos održivom razvoju dobitnici su 100 svetskih nagrada.

 

POSLOVNO-PROIZVODNI PROGRAM KOMPANIJE TEHNIX

1. TEHNOLOGIJE UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I OSTALIM OTPADOM
- MBOtehnologija za upravljanje komunalnim otpadom i tehnologija kompostiranja
- Centri za prihvat i obradu mešanog komunalnog otpada raznih kapaciteta
- Pretovarne stanice, praonice vozila, nadogradnja specijalnih transportnih vozila
- Preskontejneri raznih kapaciteta, prese za baliranje i specijalna oprema za obradu otpada
- Nadogradnja komunalnih vozila kapaciteta 14, 16, 18 i3 2E0KOMUNAL TEHNIX

2. POSTROJENJA ZA OBRADU I PROČIŠĆ­AVANJE OTPADNIH VODA
- Separatori za ­zikalno proËišÊavanje otpadnih, površinskih i industrijskih voda
- Biorotori - specijalni ure­aji za biološko aerobno proËišÊavanje komunalnih voda
- Postrojenja ABBS za ­zikalno, biološko proËišÊavanje komunalnih voda do 10 000 ES

3. UREĐAJI I OPREMA ZA UPRAVLJANJE NAFTNIM DERIVATIMA
- Mobilne naftne pumpe, mobilne benzinske pumpe, agregati, sistemi za naftu
- Cisterne s opremom raznih kapaciteta, specijalna oprema za snabdevanje i smeštaj goriva

4. KONTEJNERSKA NASELJA, TIPSKI I SPECIJALNI KONTEJNERI
- Kontejnerska naselja, poslovni kontejneri, sanitarni, skladišni, telekomunikacijski, vrtiÊi, škole, portirnice, kiosci, mobilna ekološka kuÊa, exclusive kontejneri s certi­katima

5. SPECIJALNI PROIZVODI, OPREMA I POSTROJENJA
- Razne konstrukcije, podnice, hidrauliËki sistemi, reduktori, ormari, prese i mašine po narudžbini